Vŕtanie studní a vrtov pre tepelné čerpadlá

AKCIA!!! Realizujeme vŕtanú studňu už od 60.- Eur za meter, vrátane začerpania a zabezpečenia vodného zdroja proti prieniku povrchových vôd.

Video 1

Video

Nový příspěvek

Nový příspěvek

Hlavná stránka

V oblasti vrtných prác ponúkame:

 

• Vŕtanie prieskumných čerpacích a inžiniersko-geologických vrtov  

• Vŕtanie studní ako vodný zdroj pre dom, chatu, firmu, záhradu

• Vystrojenie vodného zdroja štrkovým obsypom v medzikruží 

• Zabezpečenie vodného zdroja proti vniknutiu povrchových vôd

• Vŕtanie čerpacích a vsakovacích vrtov pre tepelné čerpadlá voda-voda

• Vŕtanie vertikálnych kolektorov pre tepelné čerpadlá zem-voda

 • Regenerácia vŕtaných a kopaných studní

• Dodávka a montáž čerpacej techniky

 

Prečo vŕtanú studňu ???

• Z kopanej studne sa čerpá len plytká podzemná voda, ktorá býva hlavne kvôli presaku vrchných vôd často horšej kvality.

• U kopanej studne je v skružiach oddelené veľké množstvo vody (1000-  3000.l) od podzemného prúdenia, takže sa nedá zaručiť stabilná kvalita.

• V kopanej studni často dochádza k sezónnemu poklesu hladiny vody, až k vysíchanu zdroja.

• Správne zvolená konštrukcia vŕtanej studne a jej dostatočná hĺbka zaručí stabilnú kvalitu a výdatnosť čerpanej vody.

 

 

Správna konštrukcia vŕtanej studne !

 

• Priemer vrtu, priemer výstroje a druh výstroje (PVC,PE,oceľ, nerez) sa volí podľa geologických pomerov a požiadaviek na výdatnosť či účel použitia vodného zdroja.

• Vŕtaný priemer by nemal byť menší ako 160 mm, ale pre zabezpečenie výdatnosti a životnosti vodného zdroja sa doporučuje 220 až 250 mm s použitím výstroje 125, 160 až 200 mm a štrkovým obsypom z triedeného riečneho štrku v medzikruží (medzikružie je priestor medzi výstrojom a stenou vrtu).

• Pre zabezpečenie vodného zdroja proti prieniku povrchových vôd je nutné vrchnú časť medzikružia utesniť ílovou, prípadne bentonitovo-cementovou upchávkou.

 
Vŕtaná studňa už od 60.- Eur za meter